DI (DIRECT INSTALLATION) MULTIDUCT

DI Mikrocijevna struktura za uvlačenje u cijevi, sastavljena je od mikrocijevi debljine stjenke 0,75 ili 1 mm ( ili drugih DI – Direct Installation ) mikrocijevi i crnog plašta debljine oko 1mm.

Mikrocijevna struktura se uvlači ili upuhuje u postojećecijevi i spaja u posebnim spojnicama sa elementima za zaptivanje. Mikrocijevi u strukturi se spajaju ravnim konektorima odgovarajućeg promjera.