ORMARIĆ ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU MONTAŽU

Koristi se za priključenje i razvođenje pretplatničkih linija kablovima sa omotačem od termoplastične mase ABS.

Dimenzije ormarića: 360 x 150 x 110