REDUCIR SPOJNICA

Reducir spojnica je predviđena za spajanje standardne polietilenske cijevi ND 32 i juvidur cijevi ND 13, 16 i 23 na mjestima pelaza telekomunikacionih kablova iz položne cijevi od izvodnog ormarića u usponsku cijev na fasadi objekta.