SRMAKOR za zaštitu kablova

SRMAKOR cijevi nove generacije za zaštitu el. energetskih i telekomunikacijskih kablova se koriste za izgradnju pozemnih kablovskih kanalizacionih sistema.

SRMAKOR cijevi se spajaju integralnim spojnim naglavcima ili odvojeno izrađenim dvostrukim naglavcima i brtvama. U prvom slučaju za spoj trebamo jednu a u drugom dvije brtve. Brtva se stavlja između prva dva rebra na cijevi. Zajedno sa naglavkom najprije se očisti nečistoća i namaže sa kalijevim sapunom (bezkiselinska mast). Naglavak se preko brtve potiskuje konstantnom silom, dok unutarnji graničnik ne nasjedne na kraj cijevi. Pri spajanju cijevi većih promjera koristi se raspoloživa mehanizacija, ali je pri tom potrebno paziti, da se cijev ne ošteti.