ZIDNI OPTIČKI SPOJNI ORMAR GRO 24

Prednosti kablovskog plastičnog okna – Ukupna težina okna je 12 kg – Segmanti okna ne prelaze težinu od 5 kg – Lagana i jednostavna montaža – Dugotrajnost – Nosivost 15 kN – Lagan i ekonomičan transport. Proizvod je atestiran u Rudarskom Institutu u Tuzli i posjeduje atest za nosivost od 15 kN.

Kablovsko plastično okno je namjenjeno za zaštitu razdjelnih i spojnih mjesta u rovovimana trasama telekomunikacijskih kablova. Kablovsko plastično okno i poklopac su izrađeni od plastične mase (PP COPOLIMER). Oblik kablovskog plastičnog okna je kvadratni, dimenzija 400 x 400 x 600 mm. Segmenti kablovskog plastičnog okna se spajaju vijcima. Broj montiranih segmenata se usklađuje sa zahtjevanom visinom okna od strane kupca. Poklopac kablovskog plastičnog okna je kvadratnog oblika, sa donjim ojačanjem u vidu rešetke koja je upuštena u okno do visine ugaonog ojačanja.

Kablovsko plastično okno 400x400x600 se može koristiti za ugradnju na slabo prometnim putevima, na pješačkim stazama otvorenih prometnih puteva i na zatvorenim putevima te za vrtove i pješačke prolaze. Proizvod je atestiran u Rudarskom Institutu u Tuzli i posjeduje atest za nosivost od 15 kN.
NAPOMENA: Na plastičnom dijelu kablovskog okna, prema potrebi, izrezati otvore za priključke kružnom pilom na perforiranim mjestima.

Srma drenažne cijevi

Srma drenažne cijevi