OPTIČKI ULIČNI ORMAR

Opis proizvoda
Konstrukcija : Dva ormara IP54 zaštite, sendvič konstrukcija sa pasivnim prozračivanjem, zaštitom
od vode, prašine, insekata i glodavaca, vanjski ormar plastificirani aluminij sive boje sa logom
krajnjeg korisnika, unutarnji ormar od plastificiranog čeličnog lima.

Krov je konstruisan kao zaštita i izlaz zraka, posebno konstruiran na stupanj zaštite.
Unutarnji ormar je podijeljen u dva dijela – gornji dio je za montažu optičkih kaseta i nosača adaptera u opciji ODF te opremu za ranžiranje, donji dio može poslužiti za :
– nosače krone regleta u hibridoj mreži ( optika/bakar )
– nosače splitera u GPON optičkoj mreži
– povećanje kapaciteta u P2P mreži ( opremanjem kasetama i sličnom opremom
kao u gornjem dijelu ).
Osigurano pasivno prozračivanje koje definira tehnički prihvatljive temperaturne uvjete za pasivnu opremu ( kasete, vlakna, konektore, adaptere, … ). Omogućen je uzgon zraka između ormara te odvođenje kondenzirane vode iz unutarnjegormara.
Vrata gornjeg dijela se otvaraju horizontalno radi smještanja splicera i alata te naljepnice sa evidencijom vlakana.
Kapacitet: 24, 36, 48, 60 i 72 vlakna