Srma drenažne cijevi

Primjenu drenažnih cijevi možemo iščitati već u samom imenu, odnosno koristimo ih za isušivanje građevinskih i drugih terena koji sadrže velike količine vode.

Proizvode se pod imenom DREN cijevi, žute su boje te ispunjavaju zahtjeve standarda DIN 1187, po kojim se ispituje kvaliteta svih savremenih proizvođača drenažnih cijevi. Pri polaganju cijevi u zemlju ista se može obložiti filterskim materijalom, čija je namjena povećanje hidraulične moći drena i spriječavanje brzog začepljenja cijevi. U današnje vrijeme, primjene novih materijala i novih tehnoloških postupaka, umjesto klasičnih materijala sve više se primjenjuju plastični materijali, konkretno u slučaju drenažnih cijevi. Polaganje drenažnih cijevi obavlja se strojno ili ručno, što ovisi o površini koja se drenira. U poljoprivredi, gdje su velike površine, obavlja se strojno polaganje jer je kvalitetnije i mnogo brže. Drenažne cijevi su raspoložive u promjerima od DN 80 do DN 125- jednoslojne i od DN 110 do DN 315- dvoslojne, a isporučuju se u kolutovima od 50m i komadima od 6m.