PEHD SPOJNICA ZA CIJEVI

Navojna spojnica ND 50 namijenjena je za prespajanje standardnih polietilenskih cijevi zaštitnih telekomunikacionih kablova.