DB (Direct Buried) Multiduct

Mikrocijevna struktura za direktno polaganje u zemlju, sastavljena je od mikrocijevi debljine stjenke 0,75 ili 1 mm ( ili drugih DI – Direct Installation ) mikrocijevi i dva razdvojiva plašta – crnog plašta debljine oko 1mm i narandžastog plašta debljine oko 2mm.

Mikrocijevna struktura se polaže direktno u zemlju i spaja u posebnim spojnicama sa elementima za zaptivanje. Mikrocijevi u strukturi se spajaju ravnim konektorima odgovarajućeg promjera.