ULIČNA KAPA UK-110

OPIS
Ulična kapa osigurava podzemnu opremu, kao što su ventili, hidranti…, te omogućava pristup za njihovu kontrolu rada.

Način upotrebe
Ugradnja u ceste i zemlju.

Materijal
Ulična kapa je napravljena od tvrde plastike, koja se odlikuje visokom funkcionalnošću.

Način ugradnje

U iskopanu jamu za ugradnju ulične kape potrebno je tvrdo nabiti šljunak ili drobljeni kamen te na tako pripremljenu podlogu postaviti uličnu kapu.
Pažljivim nabijanjem pijeska oko ulične kape osigurava se veća čvrstoća i kompaktnost konstrukcije. Pijesak je potrebno nabiti 10 cm ispod vrha ulične kape koji će se poslije asfaltirati ili betonirati, te na taj način osigurati kvalitetna i trajna sanacija okoline.